איכות הסביבה וקיימות

המחויבות האקולוגית שלנו-

KGN רואה עצמה כמחויבת לתהליכי ייצור העומדים בתקני שמירה על איכות הסביבה ויישום פתרונות סביבתיים יעילים לאורך שרשרת הייצור. החברה שמה את הדגש על השמירה על איכות הסביבה כעקרון מוביל במדיניות החברה מחויבת לשמור על הסביבה ובמסגרת זו משלבת שיקולים סביבתיים בקבלת ההחלטות וציות לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים בדבר איכות הסביבה.

  • החברה מסמיכה את ספקיה ודואגת שבתהליך ייצור הקרטון לא יהיו תוספת חומרים אסורים כמפורט בתקנות אריזת ציוד אלקט' THE RoHS 2002/95/EC DIRECTIVE, או חומרים אסורים, המפורטים ברשימת SVHC. לפיכך, האריזות המיוצרות בק.ג.נ, אינו מכיל מתכות כבדות או כימיקלים אסורים כגון, עופרת, קדמיום, כרום, כספית, ברום, ברומיד, בנזן, פניל פנול, כלור ותרכובות רעילות. 
  • כל החומרים המסופקים ע"י ספקיה של KGN עומדים במלואם בדרישות קשורות בתקנת האיחוד האירופי (EC) 1907/2006 הנוגעות לתקנות רישום, הערכה, אישור והגבלת כימיקלים (REACH).
  • הנהלת החברה גאה באימוץ תהליכים בעלי אישורים מתאימים כנדרש, אשר עושים שימוש בחומרים נטולי מתכות כבדות. חומרי הגלם, ללא יוצא מן הכלל, ניתנים למחזור על פי דרישות תו התקן האירופאי ובמחלקת הקרטון מושתים תהליכי דפוס המבוססים על צבעי מים.  
  • שאריות של חומרי גלם מועברות למחזור במפעל המחזור שבבעלות פלציב ישראל ומנוצלות לשימוש חוזר בניצולת של 100%.
  • שאריות קרטון מפונות למיכל איסוף יעודי ומפונות ע"י חברת אמניר למחזור.
  • ספקי הנייר מחויבים לשימור יערות ומקורות טבע, ומצהירים על התאמה לאמנת FSC
  • ק.ג.נ מעודדת את ספקייה להיות מוסמכים לתקן 14001 ISO , כל חומרי הגלם הספוג והקרטון אשר מסופקים לחברת ק.ג.נ , מיוצרים ע"י חברות אשר הוסמכו לתקן 14001 ISO עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים בתחום איכות הסביבה.
  • במהלך השנים האחרונות החברה פועלת לשינוי תמהיל העבודות מאריזות שילוח חד פעמיות לרב פעמיות.